KDY: 13. listopadu
KDE: Hrádek
ZA KOLIK: zdarma

Ve čtrnáct hodin začíná ve středu členská schůze klubu důchodců. Po informacích o činnosti se mohou dříve narození hlásit na blížící se akce. Patří k nim zájezdy na muzikál Do naha nebo na koncert do plzeňské Besedy. O tečku za sezením se postarají preventisté HZS Rokycany s informacemi o nebezpečí požárů v bytech a o způsobech hašení.