KDY: 19. listopadu
KDE: Rokycany 
ZA KOLIK: na místě

Autorská výstava PharmDr. Pavla Niebauera představuje retrospektivní kolekci výtvarných prací vytvořených za více
než třicet let nejen v časové posloupnosti, ale i z hlediska zvolené výtvarné techniky. Nejstarší perokresby a
olejomalby v duchu surrealismu pocházejí z 80. let 20. stol., následná tvorba zahrnuje kresbu přírodními pigmenty a
kombinovanou technikou. Dále budou vystaveny práce vzniklé z různých materiálů nasbíraných v přírodě
přímořských nebo horských oblastí Evropy. Otevřeno je ve výástavní síni muzea (ulice Josefa Knihy) od 8 do 12 a od 12.30 do 16 hodin.