Vybraná částka byla úředně potvrzena městským úřadem a vložena na účet charity pro financování schválených humanitárních projektů u nás i zahraničí. O využití bude veřejnost ještě informovaná,“ sdělil za organizátory Václav Suda starší. Uvedl také, že hlavní podíl na akci nesou členové Junáka ze střediska Omaha. Ke svému koledování v každé domácnosti přidávali vlastní přání a navíc ještě přáníčko vytvořené žáky základní školy. K tomu pak i zazpívali. Letošní výtěžek byl třetím nejvyšším od roku 2002. Úplně nejvíce se vybralo roku 2005 a druhý nejvyšší zisk vynesl rok 2007.