Jednota bratrská si v loňském a letošním roce připomíná 550 let od svého vzniku. „Přesný datum vzniku společenství není znám, historici soudí, že k němu došlo někdy na přelomu let 1457/58, a jako pamětní den se připomíná 1. březen. Proto bylo jako časový rámec oslav zvoleno období od 1. 3. 2007 do 1.3. 2008,“ vysvětlila mluvčí Krajského úřadu Plzeňského kraje Jana Filípková s tím, že k tomuto významnému jubileu byla ve spolupráci vedení církve, jednotlivých sborů, historiků a výtvarníků připravena výstava, která přehledně mapuje historii Jednoty bratrské až po současnost, a také byla vydána brožurka.

Cílem výstavy je představit Jednotu bratrskou v průřezu pěti a půl století, poukázat na významné historické momenty a také na její celkové zaměření, ve kterém se projevuje zájem o bližního, praktická i konkrétní pomoc a péče. „Odkaz Jednoty bratrské je nedílnou součástí kulturního dědictví českých zemí, a proto považuji za velmi důležité a přínosné, že se uskuteční na území Plzeňského kraje,“ dodal Baxa.