V sobotu se hlavní program přesune na náměstí. Vzhledem k probíhající rekonstrukci, bude pódium a hlavní scéna včetně stánků posunutá do horní části náměstí v prostoru parkoviště a před obchodní dům. „Nepočítáme s tím, že by probíhající rekonstrukce pouťové oslavy narušila. Práce zde o víkendu samozřejmě probíhat nebudou," uvedla starostka Plané Martina Němečková.

Anenskou pouť v Plané zahájí v pátek procesím ke Svaté Anně. Tradičně už vychází dvě procesí, české odchází krátce po deváté hodině ráno od morového sloupu z plánského náměstí. Druhé procesí je německé a vychází krátce před šestou hodinou ranní z hraničního přechodu Broumov – Mähring. Poutníci se setkají u lávky přes železnici a společně dojdou do kostela sv. Anny, kde se koná Českoněmecká mše. V odpoledních hodinách pak prostor kolem kostela ožije loutkohereckým divadelním představením, pro děti i dospělé, hudbou i tvůrčími dílnami. Od 19 hodin se můžete těšit na koncert Sojkova kvarteta v kostele Sv. Anny.

V sobotu Anenská pouť pokračuje hudebním a kulturním programem na náměstí, v prostranství u školy a na plánském koupališti. Organizátoři připravili pro návštěvníky divadlo, dílny pro děti i tradiční trhy. Zahraje Chodovarka, Ledecká dudácká kapela, harmonikářka Eva Haufová s Petrem Nortonem na basu, a od patnácti hodin návštěvníky náměstí čeká balkánská hudba Los Gádžos. Večer se pouťový program přesouvá do areálu koupaliště, kde zahrají Ozzy Osbourne Revival Praha a kapela Vizir.

Doprovodný program se pak uskuteční v kostele Nanebevzetí Panny Marie, loutkovým představením v prostranství u školy a pouťovými atrakcemi.

Už tradičně se hlavní sobotní pouťové oslavy v Plané odehrávají na plánském náměstí. To se ale letos v jeho spodní části rekonstruuje a opravy ještě nejsou zcela u konce. „Zatím je zde stále staveniště, předpokládáme ale, že termín dokončení stavby v srpnu bude dodržený. Oproti předcházejícím letům jsme proto dějiště pouťových oslav na náměstí posunuli do jeho horní části. Prostor staveniště bude zatarasený, návštěvníci se do něj vůbec nedostanou,“ doplnila starostka Plané.