„Nesplnil," prohlásil v úterý architekt Jan Soukup, který je jedním z členů pracovní skupiny, která to má posuzovat. Oficiální závěr sice ještě není na papíře, nicméně tento názor má i další architekt povolaný radnicí, Jan Toman.

Teoreticky by ve čtvrtek nemělo zastupitelstvo vůbec jednat o tom, zda radnice pronajme a později odprodá Amádeu městské pozemky sousedící s budoucím Corsem, které jsou pro něj klíčové. „Pokud podmínky splněny nebudou, do zastupitelstva to vůbec nedám," potvrdila radní města Helena Matoušová (ODS).

O jaké podmínky vlastně jde? Odborníkům vadí zejména monolitický vzhled celého komplexu, který zabere velkou část Americké třídy. Zabránit tomu měly právě městem stanovené regulační podmínky, podle nichž je nutné obrovskou hmotu rozčlenit. „Ta hmota je hrozně veliká a je třeba ji rozdělit a zlidštit tak, aby to byla stavba vyhovující měřítkům svého okolí," podotkl Soukup. Podle něj takový objekt na Americkou třídu nepatří.

Ředitelka Útvaru koncepce a rozvoje Irena Vostracká čerpala včera dovolenou a úřad se k tomu nevyjádřil.

Zástupce společnosti Amádeus Jan Petřík je naproti tomu přesvědčen o tom, že společnost učinila podmínkám zadost. „Náš návrh řešení jsme městu předložili, uvidíme, jak jej posoudí," uvedl Petřík.

Kolem nového multifunkčního objektu Corso se rojí další otázky, naposledy nápad umístit sem prostory pro Západočeskou galerii.

Proti výstavbě Corsa sbírají aktivisté podpisy a hodlají docílit vyhlášení referenda. Proti obřímu objektu s obchody, kancelářemi, byty a volnočasovými prostory za 2,5 miliardy Kč už jich nasbírali přes 10 tisíc, a pokud podpisů seženou 13500, bude muset zastupitelstvo vyhlásit místní referendum.

Petřík: Couvat už nebudeme

Jan PetříkAdvokát Jan Petřík zastupuje při jednáních s městem společnost Amádeus Plzeň. Ta už nechala zbourat Dům kultury Inwest a přes odpor aktivistů postupuje směrem k výstavbě multifunkčního centra Aréna.

V Plzni se diskutuje o nápadu umístit do Corsa galerii, dokonce to už uvádíte na webových stránkách. Hejtmanství tvrdí, že to byl nápad investora.
Vyšlo to z naší vzájemné diskuze. Regulačními podmínkami nám byla jako investorovi dána povinnost zřídit jakousi kulturní složku v rámci nového objektu. My jsme jako jeden návrh dali kulturní sál, na který dodnes hledáme provozovatele. Ale při jednání s krajem se ukázalo, že spíše než po sále je všeobecná poptávka po umístění části expozic Západočeské galerie. Už jednou se kvůli tomu sešla pracovní skupina, která řešila technické otázky, bezpečnost, výšku stropů, přístup, vzhled a tak dále. Dále budou pokračovat jednání na obchodní úrovni.

Mělo by jít o náhradu za novou galerii, na jejíž podobu se konala architektonická soutěž a plánovala se v místě po zbořeném činžáku U Zvonu?
Nevnímáme to jako náhradu, ale jako objekt, kde by se měly expozice střídat. Ale to, jaká náplň v prostorách nakonec bude, to vzejde teprve z diskuzí. V médiích se mnohokrát objevilo, že tam budou kulturní díla mezi hamburgery a butiky. To tak ale není. S prostorem pro galerii počítáme v samostatné budově směrem k Denisovu nábřeží, která nebude součástí hlavního velkého objektu.

Říkáte, že město, resp. jeho třetí obvod, požadoval v Corsu kulturní sál, ale nechce ho nikdo provozovat. Teď mluvíte o galerii. Pro ni je provozovatel znám?
Předpokládám, že by ji provozovala Západočeská galerie v Plzni.

Nedivte se tomu, že Plzeňané jsou hodně skeptičtí k plánům, které v souvislosti s Corsem čas od času představujete. Nedávno jste mluvili o sportovní a relaxační zóně na střeše Corsa, pak o kulturním sále, teď o galerii. Plzeň už slyšela v souvislosti s obchodními centry hodně slibů, ale skutečnost se s nimi rozchází.
Všechny uvedené části v rámci projektu stále jsou. Tedy včetně sportu, relaxace i kultury. Na tom se nic nezměnilo. My máme prostory rozdělené tak, že žádná ze složek nepřesáhne 50 procent. Tedy ani obchody, ani restaurace nebo administrativa. Jedno patro bude vyhrazeno obchodu, druhé službám. Tam budou restaurace, kavárny, služby, sport. Poslední je střešní a je vyhrazené sportovištím a volnočasové zóně. Pak je samostatný objekt, kde se uvažovalo o bytech, a pokud by uspěla jednání o galerii, tak by byl tento objekt vyčleněn právě pro ni. A pokud k nějakým změnám dochází, pak je to v reakci na požadavky obyvatel a radnice.

Ve čtvrtek mají zastupitelé jednat o pozemcích na Americké třídě, které by vám měli odprodat, když splníte regulační podmínky stanovené městem pro stavbu Corsa. Jak jste se s regulačními podmínkami vypořádali?
Návrh jsme předložili minulý pátek. Domníváme se, že jsme splnili i tu poslední podmínku, která nám byla vytýkána: že objekt není členěn do dílčích hmot i ve střešní rovině. Připravili jsme proto architektonické řešení, které s tímto členěním počítá, a to bylo předloženo Útvaru koncepce a rozvoje k rozhodnutí. Jak říkáte, má to určitou souvislost s naší žádostí o odkup pozemků, ale je jen zdánlivá. Mnohokrát v médiích zaznělo, že když nám město pozemky neprodá, tak nám náš projekt zmaří. To není pravda, rozpoutala se kolem toho úplná hysterie.

Když nebudete mít sousední pozemky, těžko můžete stavět objekt přiléhající až k nim. Jak byste to udělali?
Když nám město pozemky neprodá, tak my projekt změníme a stavbu prostě posuneme o kus dál. I na to jsme připraveni. Tam je přece jiný problém a tím je zarovnání uliční čáry. Jde o to, zda je vhodné odprodat dnes vykousnuté malé pozemky a zarovnat tak chodník, nebo ne. I když nám je radnice prodá, tak dál bude velmi důležitým účastníkem celého řízení a může uplatňovat všechna svá práva.

Chcete říci, že když město pozemky neprodá, tak vy jen posunete stavbu o kus dál z chodníku od Americké třídy a Denisova nábřeží a nebudete ji muset redukovat?
Není to o zmenšení, ale skutečně o posunu a překreslení. Samozřejmě, že by to tu stavbu zasáhlo poměrně citelně a znamenalo by to další práci po všech letech strávených na tom projektu. Ale ta varianta tam je a je velmi reálně ve hře. V žádném případě z projektu couvat nebudeme a záměr stále zachováme.

Nevadí vám ten viditelně negativní postoj, který k vaší stavbě mají odborníci včetně renomovaných architektů, aktivisté i část veřejnosti?
Je třeba si uvědomit, že jestli je ten postoj tak nepřátelský, tak si toho nevšimne jen investor, ale i financující banka. Všimnou si toho nájemci, kteří tam chtějí být. Všimne si toho případně i ten provozovatel kulturního sálu a nebo Západočeská galerie. A jakmile tomu projektu přestane věřit financující banka, tak na tom místě bude patnáct let staveništní holoprostor obehnaný vlnitým plechem. Když se podíváte na kritiky toho projektu, tak to je pět neustále se opakujících osob. Přinášejí do toho procesu svoje vlastní jméno a svoji vlastní propagaci. Někteří z nich jsou dokonce členy politických stran, kteří jsou v opozici vůči současnému uskupení na radnici. Když čtete mezi řádky, uvidíte v tom politický boj. Typickým příkladem byla aféra s azbestem, který se nakonec našel na budově pouze v zanedbatelném množství u nápisu „Becher klub". V mediálních prohlášeních aktivistů to ovšem vypadalo, že je budova azbestu plná. Vedle petic, o kterých aktivisté mluví, ale nikdo je neviděl, je azbest dalším v řadě účelových dezinformací, které aktivisté šíří se záminkou poštvat lidi proti soukromé investici.

Zkusme jít tedy spolu na ulici a zeptáme se deseti náhodných chodců, co si o plánovaném Corsu myslí. Kolik myslíte, že bude proti němu? Vynecháme aktivisty.
Aktivisté nejsou schopni vybrat více než deset procent podpisů pro petici proti stavbě. A věřím, že devadesát procent lidí tu stavbu tedy přijímá a nebo nesouhlasí s aktivitami protestujících. Když jsme projekt připravovali, samozřejmě jsme si zjišťovali, jestli Dům kultury Inwest naplňuje představy Plzeňanů o tom, co by v centru mělo být. Měli jsme jednoznačné reakce, že nám budou vděční, když naplníme představy, které jsme zveřejnili.

O vděčnosti za další stavbu typu Plaza v centru města bychom asi mohli polemizovat. Jak vy dnes chcete zaručit Plzeňanům, že tam sice vybudujete možná galerii, možná sál nebo bruslení na střeše, ale po čase se to v tichosti nezavře?
Víte, v ideálním světě by po Domě kultury asi byl park a obrovský operní amfiteátr, který ale nikdo nezaplatí. Bude neustále prodělávat a za deset let stejně lehne popelem. Život je prostě takový, že musíte vytvořit rozumný a logický mix toho, co vydělává, a toho, co je prospěšné. My nabízíme projekt, který bude vydělávat, bude to mix a bude to prospěšné. A pokud se podaří, že hejtmanství převezme jednu část toho objektu pod sebe, tak to nemůže dopadnout špatně.

Multifunkční centrum Corso

Má obsáhnout plochu 34 500 čtverečních metrů, investor chce otevřít v roce 2013.

Má nahradit už zbouraný Dům kultury Inwest a investor slibuje, že tu neotevře žádný supermarket, ale menší obchody, restaurace a služby.

Objekt má mít vlastní parkoviště pro cca 500 aut, kulturní sál, byty, dráhu pro bruslaře na střeše, nejnověji se mluví o prostorách pro Západočeskou galerii.

Architekti vytýkají komplexu obrovskou nerozčleněnou hmotu, která se potáhne od Teska k Wilsonovu mostu.

Rozšířit se má i sousední Tesco a to mnohonásobně.

Skoro dvouhektarový komplex Corsa bude stát více než dvě miliardy korun.