Čistit se bude úsek řeky mezi přívozem v Darové (podle říčního označení kilometr 114,3) po Podžíkovský mlýn (109. řkm). V případě větší účasti počítají organizátoři se startem z více stanovišť a cílem u tábořiště Kobylka (103,5 km) pod Liblínem. Právě tahle část toku je obklopená lesy a úzkými loukami. Zároveň je zde dostatek míst pro nalodění i vylodění.

Jak se bude uklízet? Jednotlivé posádky budou během plavby podél břehů lovit odpadky a sbírat je do pytlů. Klasickou dvojici háčka a zadáka by mohly doplňovat větší děti v pozici lovce. Naplněné pytle budou odebírány a odváženy hasiči v motorových plavidlech. Případné pozemní týmy se vydají podél břehů a soustředí se na odpadky mimo dosah plujících posádek. Posbírané a vylovené odpadky budou převezeny v kontejnerech do sběrného dvora v Němčovicích. Zde budou podle jednotlivých materiálů přetříděny pro recyklaci. Nevyužitelný zbytek bude odvezen na řízenou skládku.

Kde bude sraz? Zájemci se setkají na pravém břehu Berounky u přívozu v Darové v 9.30 hodin. Po představení budou rozdány pytle na odpad, svačiny a odjezd na úklid. Rovněž při zakončení akce (zhruba ve 14 hodin) je přichystáno na návsi v Němčovicích posezení u ohně s občerstvením. Právě vesnice roku 2013 Plzeňského kraje je spoluorganizátorem včetně poskytnutí techniky!