Podobná opatření se podle vedení klatovské policie budou týkat i dalších velkých akcí v okrese.

„Vzhledem k celkové bezpečnostní situace jsme posílili preventivní bezpečnostní opatření při konání veřejných kulturních akcí v našem regionu. Opatření zahrnují nejen navýšení počtu nasazených policistů, větší využití technických prostředků, ale i například aktivní spolupráci pořadatelů při plánovaní vlastní akce,“ vysvětlil zástupce vedoucího územního odboru Policie ČR v Klatovech Antonín Šmíd. Dodal, že mimořádná bezpečnostní opatření se dají očekávat v budoucnu nejen při větších koncertech na klatovském náměstí, ale i v Sušici a jinde, kde hrozí riziko útoku na tzv. měkké cíle. Které akce to konkrétně budou, jaká opatření při nich budou zvolena a kolik policistů bude nasazeno do akce, nechce policie z bezpečnostních důvodů specifikovat.

„Jsme si vědomi, že přijatá opatření mají poněkud omezující charakter, ale doufám v to, že občané vše pochopí, neboť naší absolutní prioritou je jejich bezpečnost,“ uzavřel Šmíd.