„Správa Chráněné krajinné oblasti Brdy vyzvala tento pátek k tomu, aby lidé začali hlásit veškeré pobytové stopy silně ohrožených bobrů evropských,“ uvedl vedoucí správy CHKO Brdy Bohumil Fišer.

Podle CHKO Brdy je teď v zimě ideální doba na pozorování bobřích pobytových stop, protože okusy stromů či otisky stop ve sněhu jsou dnes dobře viditelné. Bylinný zdroj potravy je v zimě omezen, aktivita na kácení stromů je proto větší.

„V případě, že lidé na procházce podél vodního toku či rybníka uvidí charakteristický okus bobrem, budeme rádi, když nás budou informovat,“ dodal Fišer.

Pozorování mohou lidé zaznamenávat do nálezové databáze Biolog (http://biolog.nature.cz).

Informace mohou také podat na emailovou adresu: bohumil.fiser@nature.cz.