Radní Plzeňského kraje na svém minulém zasedání rozdělili mezi oddíly a školy 360 tisíc korun, které jim k bránám mají pomoci. Na Krajský úřad dorazilo 25 žádostí. Čtyřicet tisíc korun získala kromě jiných i TJ Sokol Radnice. Se stejnou sumou může počítat obec Břasy!

„Radní schválili poskytnutí neinvestiční dotace z dotačního programu Bezpečné branky 2014 devíti příjemcům, poskytnutí neinvestičního příspěvku jednomu příjemci a doporučili zastupitelstvu schválit neinvestiční dotace čtyřem dalším příjemcům obcím," doplnila mluvčí Krajského úřadu Alena Marešová.