Otevření nové naučné stezky Po stopách důlní činnosti umožní pěším i cyklistům poznat přírodní a historické zajímavosti v této lokalitě. „Zastavení jsou věnována jak dolování černého uhlí z Břaské pánve, tak unikátním paleobotanickým nálezům, ale i historii dolování a dopravě vytěženého materiálu po kolejích i lanovkami k jeho zpracování," zdůraznila nadšená propagátorka jízdy na kole Radka Žáková.

Podle scénáře dojde ve 13.13 k odhalení první tabule naučného okruhu. Následují dotazy směrem k odborníkům a ve 13.30 putování po stezce (skoro šest kilometrů) se zasvěcený výkladem!