„Expozice bude pojata přísně regionálně a se symbolickým akcentem na tradiční veselí obce," uvedl ředitel muzea Milan Lang. „Především v perokresbách představí perlu brdských památek původně gotický strašický kostel, jenž tu stojí od rožmberských dob," doplnil. Sérií snímků autorka Lucie Laštovičková prezentuje kostel v nasnímání den po dni po celý rok. Fotografie doplňuje také řada zajímavých perokreseb památky, komplexních i detailních.

Vernisáž doprovodí i krátký program. Středověké písně na dobové nástroje zahraje skupina Miritis a stavebně historický rozbor pamětihodnosti přidá Tomáš Makaj. Odpoledne obohatí i text místního kronikáře (z roku 1915) Posvícení u nás jindy a dnes, který přednese Petr Matějka.