Šéf rezortu vnitra Milan Chovanec měl v hledáčku Brdy. Se starosty zainteresovaných obcí, zástupci policie a hasičských sborů si dal sraz v Hrádku.

„Organizování akce si vzal na starost kraj, my jsme pro- půjčili sál," informoval starosta Hrádku Jaroslav Perlík.

Projednávalo se pokrytí Brd signálem, dojezdové vzdálenosti a přístupové cesty, ale také vybavení hasičů, a to nejen profesionálů, ale komplexně hasičských sborů z okolí Brd. „Zvětšil se jim prostor, o kte- rý se musí postarat, potřebují i odpovídající techniku. Vyjasnili jsme si, že na to ale budou třeba dotace," uvedl starosta Strašic Jiří Hahner. Mluvilo se i o turistickém ruchu, který je nejen vizuálně patrný, ale též statisticky doložitelný. Třeba i ze zvýšené návštěvnosti Muzea Středních Brd, jež leží na jedné z výletních tras. Okrajově se debatovalo i o povolenkách pro průjezd prostorem. Například v sou-vislosti s tím, že některé obce už požádaly o navýšení jejich počtu, protože občané poukazovali na fakt, že oni se musí v jejich užití střídat. Přitom ale v prostoru leckdy vidí auta s pražskými a dalšími poznávacími značkami.

„Důležité pro nás bylo také zopakování příslibu náměstka hejtmana kraje Grünera, že desítka obcí sousedících s Brdy získá dotaci na nové územní plány. Pokud se tedy situace po nadcházejících volbách výrazně nezmění," konstatoval Hahner.

Své si k záležitosti řekla i policie a účastníci se mimo jiné vydali též na prohlídku hrádeckého obvodního oddělení. Ve finále se pak rozjeli do prostoru, na Kolvín.