„Původní stavba z let 1973 až 1975 už provozně a technicky nevyhovovala. Současná prodejna i restaurace nepotřebují jako kdysi předimenzované skladové prostory. Právě ty byly uvolněny pro dvě kanceláře obce a knihovnu," uvedl starosta Pavel Trepeš. Realizace úprav a přístavby probíhala po etapách. Ještě před startem akce obec zajistila v roce 2011 komplexní rekonstrukci havarijního stavu ploché střechy včetně jejího zateplení za 650 tisíc Kč. V roce 2012 se připravily základy přístavby s přípojkami za 300 tisíc korun.

„Obec se svým zastupitelstvem se velmi dobře připravila technicky. Nechala zpracovat studii, projekt a žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova, který administruje Místní akční skupina Světovina," zdůraznil odborník Miroslav Jaroš z Radnic. Protože štěstí přeje připraveným, byl z evropských fondů loni získán příspěvek 900 tisíc Kč a letos 200 tisíc Kč z Plzeňského kraje. Obě dotace, pečlivě oddělené, a vlastní prostředky ve výši 1,2 milionu Kč daly vzniknout dílu, které je součástí celkových představ investice.

Více ve čtvrtečním vydání Rokycanského deníku.