„Dodavatel prací je vybraný. Přišlo třináct nabídek," informovala místostarostka Marie Hlávková. Smlouva je těsně před podepsáním, takže oficiálně jsme se jméno zhotovitele díla ještě nedozvěděli. Ovšem podle dalšího zjišťování redakce by jím měla být firma, která buduje obchvat. Tedy Skanska. Pokud nevznik- nou nějaké procesní problémy, třeba s odvoláním některého ze zájemců, hned po převzetí staveniště se práce rozběhnou naplno.

Více ve čtvrtečním vydání Rokycanského deníku.