„V tomto případě se jednalo o první realizovanou žádost na tento účel v okrese Rokycany. Příspěvek byl poskytnut na vybavení pracoviště zaměstnavatele pro každou jednotlivou profesi. Celkem se jedná o pět profesí. Například prodavačka, uklízečka, nebo účetní," uvedla Věra Strnadová z krajského Úřadu práce.

K tomu, aby záměr byl kladně odsouhlasený a uvedený do praxe je nutné splnit několik podmínek.

„Zažádat o příspěvek může zaměstnavatel, který splní zákonem stanovené podmínky, jež jsou specifikovány v zákoně. Součástí žádosti je doložení podnikatelského záměru," pokračovala Strnadová a ještě dodala: „Žádosti úřad práce posoudí. Pokud je příspěvek schválený, je se zaměstnavatelem uzavřena dohoda o tom, že bude po dobu tří let zaměstnávat na chráněných pracovních místech osoby se zdravotním postižením. Finanční částka je poskytovaná na vybavení těchto míst. Na poskytnutí příspěvku není právní nárok a dohodu nelze uzav-řít se zaměstnavatelem, pokud z jeho činnosti nevyplývá přínos pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením."

Více ve čtvrtečním vydání Rokycanského deníku.