Na středu naplánovanému Dni pro bezbariérové Rokycany od samého počátku nepřálo počasí. Už zahájení bylo kvůli lijáku skoro o hodinu posunuté. Za účasti představitelů města tak akce vypukla až před jedenáctou. Sociální služby, pomáhající handicapovaným překonávat bariéry, se prezentovaly zábav- nou formou. Dokazovaly, ať už šlo o Oblastní charitu, Centrum pro zdravotně postižené, TyfloServis a TyfloCentrum, Pomocné tlapky či Pečovatelskou službu Rokycany, že postižení nevylučuje prožívání bohatého života. Dorazili i výrobci zdravotnických pomůcek a dobrovolnická organizace Totem. Přítomní si vyzkoušeli fungování různých přístrojů a obdivovali um asistenčních psů pomáhajících handicapovaným s oblékáním či podáváním věcí. „Je dobře, že existuje i slepecký psací stroj využívající Braillova písma," mínila třeba školačka Jitka Suchá. Mezi návštěvníky bylo dětí školou povinných nejvíce. Ne všechny třídy ale zvlád- ly vypravit se na akci. Ač byla naplánovaná do tří, už po dvanácté přepršky znovu přešly v hustý liják a po chvíli vyčkávání bylo dění odpískané.

„Je mi to líto, ale do školy jsme všechny přesunout nemohli. Už tak jsme kvůli přístupu k elektřině vestibul poskytli organizacím pomáhajícím zrakově postiženým. Vytvořit ale ve škole azyl všem aktérům i návštěvníkům pros- tě nelze," konstatoval Bohumil Nosek, ředitel ZŠ Jižní předměstí. Devítiletky, která vzhle- dem k umístění akce před její budovou převzala nad děním jakýsi patronát.

„Rád sportovně střílím. Tady jsem si se zavázanýma očima vyzkoušel trefit cíl ze speciální pistole. Vlastně se trefu- jete paprskem a kolísání zvuku navádí při míření," uvedl Adam. „Je dobře," mínil, „že i slabozrací střelci tak mohou trénovat a účastnit se závodů." Vedle laserové pistole zaujaly i brýle simulující různé oční vady. Po nasazení si každý mohl vyzkoušet, jak se s takovým omezením žije.

Více v dnešním vydání.