„Sešlo se nás tu čtyřiatřicet a atmosféra je výborná. Je fajn, že se takhle v rámci kraje setkáme a blíž poznáváme. Zatím organizujeme tvořivou dílnu podruhé a rády bychom v tom pokračovaly," sdělila za pořadatele ředitelka spojeného předškolního zařízení MŠ Saská a Pohádka Věra Zagorová. „Má to takový rodinný ráz, není tu nikdo, kdo by tu být nechtěl," zaznívalo od účastníků s dodatkem, že ´děv- čata´ jim připravila pěkné zázemí a i chutné občerstvení. Dění se uskutečnilo pod názvem Kdybych dostal nápad, bylo by mi líp. „Název zároveň vystihuje obsah," konstatovala lektorka Hana Švej-dová. „V podstatě jde o to, jak učit děti prostřednictvím prožitků. Aby si na všechno hrály, ne o tom jen mluvily. Důraz je kladený hlavně na pohyb, rytmus a rým, přitom ale máme na zřeteli zájmy a potřeby dětí," konstatovala Švejdová. A protože lepší, než jen instruovat, je vše si vyzkoušet, dospělí rovnou motivační hry absolvovali. Dlužno říci, že s chutí.