Srdce okresního města výrazně ožije. Radní totiž kývli na variantu řešení nových parkovacích míst na Masarykově náměstí. Dále na změnu dopravního režimu v ulicích Gottliebova, Havlíčkova (obě jednosměrné ve směru k ulici Míru), Komenského (jednosměrná ve směru k ulici Míru), Palackého (jednosměrná v úseku od ulice Josefa Knihy k ulici Míru).

„Radní vzali při únorovém zasedání na vědomí návrhy, obsažené v projektové dokumentaci. Uvažují s placeným krátkodobým parkování v centru města. Rozhodně chceme Masarykovo náměstí oživit. Také proto by na něm mohlo být až 58 legálních stání. Zároveň by tím skončil současný stav, kdy na náměstí sice jsou vyznačena parkovací místa, ale stání je zde možné pouze pro vozidla, která mají vjezd povolen. Tedy dopravní obsluha, vozidla IZS, auta s povolením městského úřadu a cyklisté). Zákaz je však řidiči často porušován," konstatoval místostarosta Jan Šašek.

Projekt počítá s 38 parkovacími místy před obchodním domem Žďár a dvaceti nynějšími místy na druhé straně náměstí před řadovými domy. Naopak historicky nejcennější střed Masarykova náměstí bude ze sítě místních komunikací vyjmut. „Nově se stane pěší zónou a prostorem pro společenské vyžití. Budou proto zrušena parkovací místa před radnicí, u zlatnictví i ze strany nemovitosti s rychlým občerstvením," dodal Šašek.

Vjezd do středu náměstí, které bude zónou pro chodce, je podle návrhu možný pouze pro zásobování ve vymezených časech. Týká se i vozidel s povolením městského úřadu (například majitelé a nájemci nemovitostí, opravárenské či stavební firmy), cyklistů a svatebčanů.

Standardní vodorovné dopravní značení prováděné nástřikem bude na historickém Masarykovo náměstí nahrazeno plastovými či kovovými dopravními knoflíky. Oddělení parkovacích stání od zamýšlené pěší zóny má být realizováno demontovatelnými litinovými sloupky. Dodejme, že na Masarykově náměstí se počítá s umístěním dvou parkovacích automatů, přičemž sazba dosud stanovená není.

Součástí nového komplexního dopravního režimu v centru města je i zjednosměrnění některých ulic.

Projekt počítá se zavedením jednosměrného provozu v Gottliebově, Komenského a Havlíčkově ulici. „Smyslem navrhovaného řešení je zklidnění dopravy v samotném centru města a zvýšení kapacity parkovacích míst v této lokalitě," uvádí místostarosta Jan Šašek.

„Dokumentace jsou vypracované v rozsahu k projednání s dotčenými orgány státní správy a kompetentními institucemi. Navržená dopravní řešení vycházejí z technických možností, požadavků města a předběžně stanovených požadavků zainteresovaných institucí. Cílem je také provedení změn dopravního režimu s minimalizací stavebních úprav a tím i finančních prostředků. Pokud budou projekty schváleny dotčenými orgány, radou města a následně bude vydáno příslušné povolení k jejich provedení, předpokládáme společnou realizaci navržených opatření v centru města v průběhu letošního roku," doplňuje vedoucí Odboru rozvoje města Městského úřadu Rokycany Jiří Hlad.