„Zásilku od ministerstva jsme převzali po druhé hodině v noci. Jednalo se o respirátory, které byly ministerstvem určeny pro FN Plzeň a Zdravotnickou záchrannou službu Plzeňského kraje,“ uvedl hejtman Josef Bernard. V první várce kraj obdržel 510 respirátorů FFP2 (z toho 500 pro fakultní nemocnici a 10 pro záchrannou službu) a 1500 respirátorů FFP3 (z toho 1460 pro fakultní nemocnici, 40 pro záchranku).

„Krizový štáb uvolnil krizovou rezervu ve výši 10 milionů korun a přidal ji k jednomu milionu korun, které má k dispozici krizový odbor. Peníze použijeme na nákup osobních ochranných pomůcek pro zdravotníky. První odeslaná objednávka byla za 3,2 milionu korun, za které pořídíme rukavice, jednorázové ochranné pláště, ochranné brýle, ústenky, desinfekci, a respirátory N95, které mají dle vyjádření hygieniků stejnou účinnost jako FFP3. Dále jsme objednali potřeby na míchání desinfekce, což bude zajišťovat Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje,“ vysvětil hejtman a dodal, že další objednávky se připravují. V pondělí by měly dorazit rukavice a pláště, během týdne pak další objednané osobní ochranné pomůcky.

Plzeň vysílala živě.
Plzeň poprvé živě vysílala na facebooku. Informovala o situaci ve městě