Zastupitelstvo města při jednání 30. června bylo informováno o obsahu tubusu, který byl vyjmut z věže radnice. Byl do ní vložen při poslední opravě v roce 1892.

Zároveň starosta Vladimír Šmolík přítomné informoval o přípravě dokumentů, které budou do věže vloženy v půli července, kdy se nová dominanta začne kompletovat.

Do věže budou vloženy tubusy dva. Jeden původní a jeden s novými dokumenty. V něm bude např. krátce zmíněna historie města za posledních cca 100 let, informace o počtu obyvatel, o úřadě, zastupitelích. Dále zde bude rozpočet města na rok 2014, informace o investičních akcích současných i plánovaných. Nebudou chybět materiály o pojmenování planetky názvem Rokycany, informace o muzeích i hvězdárně. Vložen bude platný územní plán, plán vlastnictví lesů, plán města spolu s názvy ulic. Do tubusu budou dány fotografie města i fotografie z opravy radnice včetně té, která zobrazuje snášení věže. Chybět nebude ani fotografie současných zastupitelů, která byla pořízena právě při pondělním zasedání.