Ke svátku sv. Mikuláše mají ve Zbiroze s malým předstihem pro svůj kostel přichystaný pěkný dar. Opravený boční oltář, levý, který byl v dezolátním stavu. Akci zajišťovala Římsko-katolická farnost ve Zbiroze s přispěním města. Zrestaurovaný oltář sv. Cyrila a Metoděje, polychromovaná dřevořezba s obrazem, se do svatostánku vrátí už příští týden.

„Oprava byla nutná, protože byl silně napadený červotočem, takže došlo k narušení stability řezeb a plastik. Celý restaurátorský zásah byl tedy zaměřený na zpevnění materiálu, doplnění řezeb a zdobných prvků. Hodně z nich už chybělo. Kromě toho se doplňovala polychromie a zlacení," informovala Jana Cinkeová, jež má památky v okrese na starosti. Zasazený středový obraz prošel rovněž restaurováním. Vzhledem k uvedenému léčení bočního oltáře trvalo přibližně rok. Prací se ujala akademická malířka a restaurátorka Renata Jandová, která byla vybraná i pro zrestaurování druhého bočního oltáře a kazatelny. „Příští rok by církev chtěla začít léčit hlavní oltář zasvěcený sv. Mikuláši," prozradila ještě Cinkeová.

Oltáře jsou neogotické a pocházejí z konce devatenáctého století. „Pravděpodobně byly roku 1883 vytvořené J. Heidelbergem, který dělal výzdobu celého kostela. Zajímavé je, že na zmíněném bočním oltáři byl původně obraz sv. Karla Boromejského. Později byl na žádost věřících vyjmutý a nahrazený tímto," sdělila Cinkeová."

Rozpočet na jeho restaurování byl propočítaný na 258 tisíc. „Zajímavé je i to, že po obou stranách obrazu byly na podstavcích umístěné plastiky dvou andělů, jež se nedochovaly. Obdobné se nacházejí v kostele sv. Jakuba v Drahoňově Újezdu," informovala Jandová. Dodala, že nejnáročnější bylo celkové zpevnění a konsolidace dřevní hmoty, která byla velmi silně poškozená.