Z ministerstva by měly přijít dotace, a to z programu, kterým lze financovat i opravy povodňových škod. Zatím však žádné peníze nemáme," uvedl starosta Dobříva Milan Kozlík.

Práce tedy brzdí nedostatek prostředků. Obec se totiž obává komplikací při samostatném financování. „Úsek je třeba vybagrovat a upravit, nebo chcete li usměrnit tok vody. Pokud bychom to platili ze svého, je zde riziko. Nedočkáme-li se státní dotace, neměli by jsme na další provoz v obci. To nechceme riskovat," pokračoval dále Kozlík a doplnil informace: „Úsek navíc spravuje povodí řeky Berounky, které by se k současnému havarijnímu stavu mělo nějak postavit. Zatím se ale nic neděje."

Říčka není tím jedinou záležitostí, co v Dobřívě řeší. Ještě před pár dny nebylo jasné, co se stane s památnou Laiblovou lípou, která zdobila stráň v obci pět set let a nevydržela letní červencové bouřky.

Více v pondělním vydání Rokycanského deníku.