Představitelé obce si zahráli na kameramany. Pořizovali totiž videodokumentaci kvůli žádosti o dotaci na plánovaný chodník podél silničního průtahu Mirošov Strašice. Akce přijde na řadu v souvislosti s rekonstrukcí zmíněné silnice, jíž naplánovala Správa a údržba silnic.

„Chodník sice při levé straně silnice už v určité podobě existuje, ale ta se rekonstrukcí silnice zásadně změní, chodník se rozšíří," uvedl starosta Jiří Ondřejíček a dodal: „Ještě před úpravou chodníku ale musíme zvládnout rekonstrukci vodovodního řadu. Pod komunikací totiž prochází původní řad pro Rokycany, datující se z let 1922 až 1924, a souběžně s ním, ale na druhé straně, je rozvod pro Dobřív, vybudovaný v období 1932 až 1934."

Prozradil také, že rozpočet na chodník a jemu předcházející nezbytnou proměnu představuje částku 6,5 milionu, zatímco v případě rekonstrukce vodovodu se jedná o 4,5 milionu korun. „Chceme proto požádat Státní fond dopravní infrastruktury o dotaci a k tomu jsme potřebovali udělat zmíněnou videodokumentaci. Je nezbytnou součástí žádosti," vysvětlil Ondřejíček. Mohli bychom dostat až osmdesát procent uznatelných nákladů, tak uvidíme," konstatoval dále. Stavbu by Dobřívští rádi zahájili hned po zimě, pak teprve odstartuje rekonstrukce silnice. „V obci se nám tím také zásadním způsobem změní podoba frekventované hlavní křižovatky. Celkově bude akce náročná, takže dění má pokračovat i v první polovině roku 2018. Pro řidiče nebude toto období jednoduché," dodal starosta.

Zvláště, když trpělivostí se musí obrnit i pro následující čas. Právě se totiž připravuje projekt na pokračování rekonstrukce silnice od hlavní dobřívské křižovatky směrem na Rokycany. „I v tomto případě se k záměru krajské Správy a údržby silnici připojíme. V oblasti chceme udělat nové chodníky a autobusové zastávky, kanalizaci a nový vodovodní řad," informoval starosta.