Bydlí v indiánských týpí a vyzkouší si tak i život bez vymožeností, jako je elektřina, teplá sprcha nebo signál pro mobilní telefony. „Dobrovolníci stráví tři týdny v nádherné přírodě. Budou několik kilometrů vzdálení od nejbližší civilizace,“ uvádí za organizátory Jana Černá s tím, že letos přijeli účastníci z Taiwanu i Mexika.

Jedí vegetariánskou stravu připravenou na táborovém ohništi a k osobní hygieně slouží Celní potok s průzračně čistou vodou. Od minulé neděle až do pátku 8. září ručně sekali a budou sekat louky, kam kvůli zmiňovaným chráněným orchidejím nemůže nastoupit technika. Také sbírají posečenou trávu.

Ruční sečení luk v Českém lese přinese větší druhovou rozmanitost a louky tak poskytnou prostor k životu rostlinám, které by jinak mohly zaniknout.

Chystá se i údržba tábořiště. „Tento rok se navíc zúčastní také neopakovatelného festivalu, který na místě pořádá organizátor Milan Smrž k příležitosti pětadvacátého výročí místního tábořiště. Na festival dorazí především lidé, kteří se během posledního čtvrtstoletí účastnili dětských táborů i volných programů a také zahraniční dobrovolníci z předchozích let,“ dále sdělila Černá. Na území CHKO Český les takto dobrovolníci pracují pod záštitou Sdružení dobrovolných aktivit (INEX–SDA) a mezinárodní asociace EUROSOLAR, jež se zabývá propagací obnovitelných zdrojů energie a vzděláváním v oblasti ekologie. Předsedou národní sekce a viceprezidentem evropské asociace je Milan Smrž. Po celou dobu projektu na místě předává dobrovolníkům své znalosti právě z oblasti ekologie.

Sdružení dobrovolných aktivit přijímá zájemce o dobrovolnickou činnost už od roku 1991. „Do České republiky každoročně přijíždí přibližně tři sta mezinárodních dobrovolníků, kteří se věnují ekologickým projektům, pomoci místním komunitám nebo obnově kulturně-historických památek. Do zahraničí pak během sezony vyjíždí průměrně pět set českých dobrovolníků,“ dodala Jana Černá.