Historická část rokycanské sokolovny byla s okamžitou účinností pátkem zavřená a všechna vystoupení zrušená. V chodu zůstává jen nová přístavba, včetně restaurace.

Na vině uzavření původní budovy sokolovny je její špatný stav. Projevil se zejména praskáním stropů. Příčinou jevu jsou shnilé a dřevomorkou napadené trámy.

Záležitostí se intenzivně zabývá i město. Nejen kvůli okleštění kulturního vyžití obyvatel, ale i vzhledem k poskytnutí finanční injekce sokolům na dluh vzniklý v minulosti. „Situace mě mrzí. Po změně vedení se sokolům podařilo vše zorganizovat tak, že rozsah akcí ani jejich kvalita se nesnížila. Provoz pokračoval minimál-ně tak dobře jako předtím. Teď všechno úsilí zhatil zjištěný stav budovy," konstatoval starosta Rokycan Václav Kočí. Pátečnímu zavření staré budovy, o němž jsme informovali, už předcházelo uzavření salonku. „Výborem Sokola jsme byli informovaní, že se tak stalo kvůli zjevné poruše stropní konstrukce," dodal starosta. Následovalo vyklizení půdy a na doporučení statika sondy do hlavních konstrukcí nad sálem. Včera se na obhlídku vydala i specialistka na dřevokazné houby. „Odebrala vzorky ze čtyř nově provedených sond, kvůli nimž se rozkrýval záklop. Podle tří hned konstatovala, že dřevomorka určitě v konstrukci je. Rozbor posledního se bude dělat v laboratoři," doplnil starosta Kočí.

Následovat budou další jednání se statikem, který už před zavřením sokolovny doporučil zavřít balkon.

Kvůli finálnímu posouzení ale bude nezbytné odkrýt celou stropní konstrukci nad velkým sálem. „To je mimo síly Sokola, jak technické svépomocí to brigádnicky zvládnout nelze, tak finanční. Podle rozsahu poškození bude navržené řešení a z toho vyplynou i na zásah potřebné peníze. Poté se sejdeme se sokoly a budeme chtít znát návrh řešení. Vyslovit se k němu musí zastupitelstvo. Předpokládám, že když se jeho členové už vyslovili pro poskytnutí půjčky Sokolu, budou ochotní jednat dál," uvedl starosta. Možné stanovisko města nechtěl předjímat. Faktem ale zůstává, že půjčkou Sokolu je už nyní sokolovna zastavená ve prospěch Rokycan.