Po sokolovně na kulturní scénu Rokycan dopadla další jobovka. S dřevomorkou se pere knihovna.

„Při pravidelných kontrolách dřevěných prvků krovu zejména stropního trámu uloženého podél celého obvodového zdiva směrem do Masarykova náměstí a pozednice vazných trámů za nástěnnou malbou na schodišti se zjistilo, že výskyt dřevokazné houby se rozšiřuje," uvedl starosta Václav Kočí. Výměna těchto zasažených částí je tedy nezbytná. „Velmi problematické to však bude s pozednicí za nástěnnou malbou. Při jejím vyjímání ze zdiva za zmíněnou freskou totiž dojde i k zásahu do ní. Proto jsme přizvali odborníky, kteří provedli restaurátorský průzkum fresky a zpracovali návrh na její restaurování," objasnil starosta. Zpracování projektové dokumentace na opravu dřevěných částí krovu je už zadané. Následně pak bude vypsaná soutěž na zhotovitele stavby. „Představu máme takovou, že k opravě dojde o prázdninách, aby co nejméně zasáhla provoz knihovny. Finanční prostředky na opravu má město v rozpočtu vyčleněné," informoval starosta.

„Opravy jsou nezbytné, stropy už prosakují. Rekonstrukce zasáhne především dětské oddělení," konstatovala ředitelka Jana Aubrechtová. „Náhradní řešení ale už chystáme. Pro výpůjčky klukům a děvčatům na čas předěláme prostor za hudebním oddělením v přízemí." doplnila.

Čtěte také: Rokycanští pomohli TJ Sokol