„Zpočátku jsme spolupracovali, pak se ale změnily pokyny ohledně školských státních zařízení a vybírání peněz. Smysl akce a doprovodné programy se nám ale líbily. I když ve spolupráci s nadací nepokračujeme organizaci Dne pro Světlušku jsme zůstali věrní. Vzhledem k prospěšnosti by tuhle pěknou akci bylo škoda zrušit," sdělila za DDM Marie Moulisová. A tak poté, co se kluci a holčičky v prvních třídách trochu zabydlí, přijde za nimi se Světluškou.

„Rozpoznávání a třídění věcí podle tvaru a povrchu se mi líbilo. Řekli nám dopředu, co tam bude, a pak jsme měli pracovat podle hmatu. Nechtěla bych ale, abych to musela dělat doopravdy," uvedla v ZŠ ulice Míru Jessica Schneider. „Žít ve tmě je těžké. Kdo nevidí, dobře si nežije," mínila její spolužačka Anička Bicencová. Co se týče obtížnosti zvládání disciplín, podle Dominiky Veselé vedlo vkládání klíčku do zámku. Oproti tomu navlékání korálků či práce s modelovací hmotou dětem připadaly snazší. Se zájmem pracovaly také se sluchovým pexesem. Zjistily, že tentokrát se musí namísto zraku spolehnout na sluch. Jednalo se totiž o kostičky naplněné různým materiálem. Při potřesení odlišně zněly a bylo třeba najít vždy dvě stejné.

Více v dnešním vydání.