Město do jejího 15. ročníku přihlásilo stavbu Domova se zvláštním režimem v Benešově ulici. Je určen pro klienty s Alzheimerovo chorobou a stařeckou demencí.

Přihlášené stavby bude hodnotit odborná porota a výsledky budou známy v červnu. Udělena bude také speciální cena, o které rozhodne veřejnost.

Domov se zvláštním režimem, který vznikl přestavbou budovy bývalých jeslí v Benešově ulici v Domažlicích, zahájil svůj provoz 1. února.

Areál byl kompletně zrekonstruován za téměř 30 milionů korun. Třetinu nákladů se podařilo pokrýt dotací z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

„Od začátku února pečujeme o prvních osm klientů, kteří zaplnili první patro objektu. Celková kapacita zařízení je 24 míst, zaplněna bude postupně po jednotlivých ze tří pater,“ uvedla Hana Hrušková, ředitelka Městského centra sociálně-rehabilitačních služeb, pod které nové zařízení spadá .

„Město Domažlice nyní přihlásilo zajímavou stavbu do soutěže Stavba roku Plzeňského kraje 2017. Ta se koná pod záštitou hejtmana Plzeňského kraje Josefa Bernarda a primátora Plzně Martina Zrzaveckého,“ zmínila mluvčí domažlické radnice Kristýna Bublová.

Po přednášce o bezpečnosti venku, doma i ve školce se všichni společně vyfotili s policistkou Dagmar Brožovou.
Trhanovskou školku navštívila policie

Vyhlašovateli soutěže jsou Plzeňský kraj a Město Plzeň, odborným garantem je Okresní hospodářská komora Plzeňsko. Spoluvyhlašovateli akce jsou Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR a Obec architektů.

Domov se zvláštním režimem Domažlice je přihlášen v kategorii B – Rekonstrukce budov. Celkem je vyhlášeno sedm kategorií. „Stavby bude hodnotit odborná porota a slavnostní vyhlášení potom proběhne 6. června na galavečeru v Měšťanské besedě v Plzni,“ uvedl místostarosta Domažlic Zdeněk Novák (SPMD).

Ilustrační foto
Staňkovští žáci spolupracují na vzhledu robota

Všechny přihlášené stavby včetně jejich autorů, zhotovitelů a investorů budou poté prezentovány na putovní panelové výstavě v řadě obcí Plzeňského kraje.

Letos popáté bude udělena také Cena veřejnosti. Hlasování o Cenu veřejnosti bude probíhat ze staveb nominovaných odbornou porotou na titul Stavba roku Plzeňského kraje, a to od 26. 4. do 27. 5. na stránkách www.stavbarokuPK.cz

„V minulosti se Domažlice zúčastnily soutěže například s budovou zimního stadionu nebo s budovou domova pro seniory v ulici Prokopa Velikého,“ připomněl Novák.

Limetal přiveze i úvodní píseň z filmu Špindl.
Limetal dorazí za týden do Mrákova