Tento vyučovací rok se odvíjí v rámci projektu Putování s Pampalinim. Za ´úlovky´ (dob- ré studijní výsledky, vzájemnou pomoc, spolupráci, zapojení do sběrové a elektro soutěže) žáci získávají samolepky, které umísťují do loveckých deníčků. V červnu bude z každého ročníku vybraný nejlepší lovec a získá hodnotnou cenu.

Bohatá je i nabídka zájmových kroužků. Jedná se o informatiku, zvláštní tělesnou vý- chovu, hru na flétnu a minizum- bu. Někteří žáci dokonce navštěvují všechny. V rámci dru- žiny pracují děti v kroužku do- vedných rukou, vaření a sportovních aktivit. Škola se zapojuje i do soutěží Pythagoriáda, Matematický cvrček a Klokan. Začlenila se též do sběrové akce Recyklohraní či Ukliďme si svět, kde sklidila úspěch.

Dokončení v úterním vydání.

Tématu a fotogalerii věnujeme celou stranu tři.