Ekologičtí aktivisté bojují proti spalovně již roky. I když bylo zařízení za zhruba dvě miliardy dokončeno v srpnu 2016, muselo být kvůli soudním tahanicím bezmála tři roky ve zkušebním provozu. Až v březnu 2019 získala spalovna kolaudační souhlas, neboť od února měla dodatečné stavební povolení.

Letos by se v ní mělo zpracovat 105 tisíc tun komunálního odpadu. Stále se ale řeší její budoucnost. Nejvyšší správní soud svým rozsudkem z 22. prosince 2020 vyhověl kasační stížnosti Dětí Země ze srpna 2018 a zrušil rozsudek Krajského soudu v Plzni, který potvrdil pravomocné stavební povolení pro spalovnu. Nejvyšší správní soud totiž uznal dvě námitky Dětí Země z celkových pěti, takže se zákonnost vydání stavebního povolení bude opět zkoumat.

„Uspěli jsme s porušením dvou procesních práv, neboť krajský soud nám odmítl zaslat stanovisko Plzeňské teplárenské k naší žalobě, ačkoliv jsme ho o to žádali, takže jsme se k němu nemohli vyjádřit, a dále musí soud znovu a přesvědčivě zdůvodnit, jak bylo možné v prosinci 2017 vydat pravomocné stavební povolení, ačkoliv chybělo pravomocné územní rozhodnutí, které krajský soud zrušil v prosinci 2016 a nové tehdy ještě nebylo vydáno,“ shrnul předseda Dětí Země Miroslav Patrik podstatu dvou uznaných námitek. Doplnil, že soud naopak zamítl námitku Dětí Země o absenci přezkumu zákonnosti závazného stanoviska ministerstva obrany, námitku o absenci přezkumu zákonnosti závazného stanoviska Městského úřadu Nýřany na ochranu krajinného rázu a námitky proti nezákonnosti procesu hodnocení vlivů na životní prostředí v roce 2012 a proti vydání závazných stanovisek EIA v roce 2016, neboť vše proběhlo podle zákona.

Předseda představenstva Plzeňské teplárenské, pod kterou spalovna spadá, Roman Jurečko Deníku řekl, že nerozumí postoji ekologů. „Selský rozum jejich chování nemůže pobrat. Ukládat komunální odpad do země, to je to nejhorší, co může být. Dovolím si říct, že i díky spalovně v Chotíkově je náš region v problematice likvidace odpadů nejdále v republice. Díky využívání komunálního směsného odpadu se podařilo nahradit obrovské množství uhlí,“ uvedl Jurečko s tím, že nyní nezbývá, než vyčkat, jak dopadnou jednání u soudu.

Společnost Plzeňská teplárenská vlastní ze 65 % Město Plzeň, zbylých 35 % akcií vlastní společnost EP Infrastructure, jejímž majitelem je Daniel Křetínský.