V pátek se opět uskutečnila kontrola a pes je v pořádku, dobře živený a poslouchá povely.

Chovatel Josef H. byl pátého února vyzvaný k předložení očkovacího průkazu nebo jiného dokladu o platném očkování proti vzteklině pro svého psa, a to 26. února v deset hodin v sídle Krajské veterinární správy Plzeň. „Na tuto výzvu se chovatel v určenou dobu dostavil a předložil ke kontrole průkaz původu psa a očkovací průkaz psa," vysvětlil ředitel KVSP Richard Bílý. Jedná se o fenu Ambra, plemeno německý krátkosrstý ohař, narozenou 27. dubna 2009, s uvedením posledního očkování proti vzteklině 20. května 2015 vakcínou Biocan R (doba trvání imunity proti vzteklině u této vakcíny je 12 měsíců po vakcinaci a 24 měsíců po revakcinaci). „Tím chovatel potvrdil, že splnil povinnost chovatele podle § 4 odst. 1 písm. f) veterinárního zákona a fena se nacházela v imunitě proti vzteklině," doplnil.

Na místě bylo chovateli uloženo předvést fenu ke kontrole v Nové Huti, což chovatel neprodleně splnil a fenu předvedl a umožnil kontrolu místa chovu. „Fena byla ve velmi dobré výživné i zdravotní kondici, vyměšování fyziologické, moč i trus v normě. Fena byla socializovaná, poslouchala povely včetně bezproblémového přivolání. Z chování feny k chovateli bylo zřejmé, že s ní pravidelně pra- cuje a cvičí," vysvětlil Bílý.

Bouda v kotci byla vyhovující vhodných rozměrů, zateplená, izolovaná od země, s předsíňkou, stlaná slámou, ve spacím prostoru navíc deka. „Na základě úřední veterinární kontroly chovu feny německého krátkosrstého ohaře bylo zjištěno, že chov vyhovuje požadavkům na pohodu zvířat a jsou splněny povinnosti chovatele podle veterinárního zákona i zákona na ochranu zvířat," uzavřel.