Větší množství domácnosti sdruží svou poptávku po elektřině nebo plynu do jednoho velkého objemu a nabídne ji prověřeným dodavatelům na trhu v aukci. Aukce funguje obdobně jako dražba, pouze s tím rozdílem, že dodavatelé snižuji své ceny dolů. Aukce probíhá elektronicky, na internetu.

Dodavatelé vidí množství poptávané energie, nejnižší cenu a svou cenu, kterou mohou dále snižovat, dokud aukce neskončí. Každý občan nebo podnikatel se této aukce může účastnit právě prostřednictvím našich služeb. Veškeré administrativní záležitosti s tím spojené vyřídí pracovníci kontaktního místa, které je pro tyto účely zřízené v zasedací místnosti Triana na nádvoří radnice v Rokycanech. Toto kontaktní místo je v provozu od 1. července do 16. srpna, každé pondělí, středu a pátek od 10 do 17 hodin. Doložit je třeba především kopii smlouvy se stávajícím dodavatelem a výpis ročního vyúčtování. Podrobné informace jsou uvedené na webových stránkách města www.rokycany.cz, nebo se je dozvíte z doručených letáků, které by se měly dostat v následujících dnech do každé domácnosti. Můžete se informovat v kontaktním místě, telefonní číslo 777 521 123, e-mail: eaukce@rokycany.cz.

Z pátečního vydání Rokycanského deníku.