Běžnému návštěvníkovi i odborníkům zůstává utajen život mnoha živočichů v lese. Přírodovědci ale v poslední době získali velikého pomocníka, tím jsou fotopasti, které dokáží v lidmi nerušeném prostředí zaznamenat pohyb běžných i vzácných zvířat.

Díky těmto skrytým fotoaparátům rychle reagujícím například na pohyb v okolí, se podařilo zjistit, že i v Českém lese žije rys ostrovid. „Nejčastěji fotopasti ale zaznamenaly srnce, lišku a divoké kance,“ řekla Tereza Mináriková a dodala zajímavosti, že u Lipna vyfotily losa a v Českém lese muflona. Další zjištěnou zajímavostí je nečekaně hojný výskyt zajíce polního v lesním porostu.

Agentura ALKA Wildlife získala výzkumný grant 3Lynx od European Development Regional Fund ke sledování a zaznamenala i vlka u Lipna a pak na Šumavě a následující rok jejich vlčata. Dále také psíka mývalovitého, mývala severního v Českém lese a na Manětínsku a kuny skalní i lesní. Na jednom ze snímků je kuna lesní, která nese v tlamě plcha velkého.

Jistou raritou je odhalený výskyt kočky divoké v Českém lese na Tachovsku a u Čerchova. Jde o jednoho z našich nejvzácnějších savců, o kterých odborníci dlouho diskutovali, zda se v Česku vůbec vyskytuje. Trvalo padesát let, než kočku divokou zaznamenali, nejprve na Šumavě, pak v Beskydech a nyní i v Českém lese.