NASVÍCENÉ PŘECHODY

Největší opravy v Klatovech se nyní týkají ulic Dobrovská, Jiráskova a Plánická, kde Správa a údržba silnic Plzeňského kraje ve spolupráci s městem opraví kompletně silnice, chodníky, parkovací místa i veřejné osvětlení.

„Opraveny budou i vjezdy na parkoviště k hotelu Beránek a na parkoviště u ZKD na Rybníčkách. Úpravou projde autobusové nástupiště a záliv v Dobrovského ulici, součástí prací je i vybudování ostrůvku na přechodu pro chodce s nasvícením u banky, dále úprava křižovatky s ulicí Palackého, nasvícení přechodu pro chodce u hradeb v Jiráskově ulici, úprava a nasvícení přechodu v křižovatce Jiráskova-Komenského-Plánická, úprava autobusového nástupiště a zálivu „u Netrvalů“, úprava a nasvícení přechodů pro chodce u restaurace Poprda, u křižovatky s Kličkovou ulicí, u křižovatky s ulicí K Vodojemu, u základní školy Čapkova a úprava vjezdu do sídliště Rozvoj pod ulicí Nuderova,“ popsal veškeré práce vedoucí hospodářského odboru klatovské radnice František Kocfelda.

ÚPLNÁ UZAVÍRKA

Práce se provádí po jednotlivých úsecích za částečné uzavírky, ale ve dvou termínech budou silnice uzavřené úplně. Půjde o dny v rozmezí od 11. do 14. června pro položení ložní asfaltové vrstvy a od 19. do 22. června pro položení vrchní asfaltové vrstvy. „Po dobu uzavírky nebude možné vjíždět do ulic Dobrovského, Jiráskova a Plánická. Tím dojde i k omezení příjezdu k nemovitostem či provozovnám, které jsou přístupné z výše uvedených ulic. Bude znemožněn vjezd z Plánické ulice do ulic Komenského, Měchurova, Šmilovského, Kličkova, Procházkova, K hotelu Rozvoj, Nuderova, Suvorovova a do prostoru bývalých kasáren. V důsledku těchto opatření nebude obsluhovaná autobusová zastávka na náměstí Míru. Náhradní zastávka bude v Podbranské ulici. Pro linkovou dopravu bude využita zastávka ve Studentské ulici.,“ dodal Kocfelda.
Kompletně by mělo být hotovo do 4. července.

Opravuje se také v Lipové ulici, kde se s dokončením prací počítá do 18. července. Do konce června by měla být hotova také Niederleho ulice.

OPRAVY V OBCÍCH

Silnice se ale neopravují jen v Klatovech. Tento týden začaly práce v Lubech, kde je plánována celoplošná oprava vozovky a chodníků, výstavba nové dešťové kanalizace, rekonstrukce vodovodu, plynovodu a kabelu ČEZ v ulici kolem pekárny. Rekonstruovat se bude též plynovodní řad v ulici Za Tatranem.

Do konce června potrvají práce také v Sušici v ulici U Vodárny, kde je částečná uzavírka. Opravy pokračují i v Myslovicích, kde je zcela uzavřen most. Nezahálí ani v Horažďovicích, kde je kvůli stavebním pracím zúžena vozovka v ulicích Mayerova a Pod Vodojemem.