Bronzovou bustu nejuctívanějšího českého světce, kterou vytvořili antropologové Eva Vaníčková a Ondřej Bílek z Moravského zemského muzea, včera slavnostně odhalilo arciděkanství v Nepomuku na jižním Plzeňsku.

Tvář byla představena v rámci výročí 290 let od svatořečení sv. Jana Nepomuckého a u příležitosti 300. výročí od objevení domnělé relikvie jazyka, která vedla k jeho prohlášení za svatého. „Skutečnou tvář Jana Nepomuckého neznal nikdo ze současníků až do letošního roku. Z důvodu, že jsou jeho pravé ostatky uloženy v hrobce Svatovítské katedrály a zkoumání dnes není možné, nebylo studování lebky jednoduché,“ popisuje tvůrkyně busty Eva Vaníčková.

Umělci proto manuálně vytvořili co nejpřesnější model lebky na základě dokumentace po profesoru Emanuelu Vlčkovi z výzkumu světcových ostatků z roku 1972. Vlček ve svém díle vše detailně popsal, jeho zjištění se stala základem pro tvorbu. „Na bustě jsme pracovali té-měř rok. Nejprve jsme sbírali data, poté tvořili model lebky a následně modelovali bustu. Rozhodli jsme se pro bronz, který je dostatečně důstojný,“ dodává Vaníčková.

Projekt pomáhali financovat Pavol Pavlovič a Matuš Jaremko ze Slovenska. „Celý příběh začal překvapením, kdy k nám přijel pán ze Slovenska s tím, že si o nás přečetl v časopisu Epocha, a že by na bustu rád přispěl,“ říká iniciátorka obnovy Kateřina Dobrovolná. Jak dodala, obdivovatelé světce nakonec přispěli 70 tisíc. Celkové náklady činí 130 tisíc, o zbytek se podělily Plzeňský kraj, Město Nepomuk a Římskokatolická farnost arciděkanství Nepomuk a Mikroregion Nepomucko. V nadcházející sezoně bude busta vystavena v nepomuckém Svatojánském muzeu.