Leontýna Jílková, Tereza Belancová a Ondřej Pupík jako tři králové koledovali. Peníze, které od obyvatel domu dostali do kasičky, pomohou lidem v nouzi. Tříkrálovou sbírku pořádá každoročně Charita Česká republika a její pobočky v jednotlivých regionech. Koledníci budou po Nepomucku chodit i v neděli.