„V letošním roce jsme naplánovali renovaci a restaurujeme všech dvanáct oken na kostele. Okna jsou původní, znamená to, že se starý lak obrousí, okna se vyspraví, zasklí a znovu natřou lakem podle původního odstínu,“ popsal Deníku starosta Částkova Antonín Míček.

Doplnil, že letošní investice do oprav si vyžádá přibližně čtyři sta padesát tisíc korun.

Kostel obec opravuje už několik let a celková investice do jeho renovace se vyšplhá k jedenácti milionům. „Pokud máme možnost, využíváme také dotací. Pro malou obec s nutností dalších investic by to pro nás byla velká finanční zátěž,“ řekl dále částkovský starosta a připomněl, že obec do kostela investovala i v předcházejících letech. „Vloni jsme vyměnili čtvery vstupní dveře, z nichž pouze jedny byly původní. Rok předtím jsme dělali celkové odvlhčení zdiva, nové okapy a zafixovali jsme střechu. Na konci oprav by měl mít kostel původní podobu včetně části věže, kterou jsme před časem nechali sundat,“ uzavřel Antonín Míček.

Kostel sv. Anny v Částkově spadá do vlastnictví obce, která ho získala bezúplatným převodem od státu. Mše se zde podle starosty obce většinou neslouží s výjimkou částkovské pouti. Kostel je ale využíván ke svatbám či křtinám.