Tento patron hasičů, ale třeba i kominíků a kovářů se za císaře Diokleciána odmítl vzdát křesťanské víry a po krutém mučení byl ve zmíněný den roku 304 utopen v řece Enži (Enns).

Čtvrt hodiny před šestou se za nebývale teplého a slunečného počasí vydal na cestu průvod, v jehož čele nesl praporečník prapor se znakem dobrovolných hasičů a hned za ním dva hasiči školního věku sošku svého patrona, která váží 20 kilogramů a docela se za celou cestu pronese. Následovali představitelé obce i vedení hasičů profesionálních, děti z hasičského kroužku v Domažlicích a potom už jednotlivé sbory se svými prapory. Těch bylo 9 svazových a 8 krásně vyšívaných, pamětními stuhami přizdobených sborových. Letos se zúčastnilo 15 sborů, resp. jejich zástupců, včetně bavorských z Furthu im Wald a Chammünsteru. Do pochodu z parkoviště u kostela Všech svatých až na náměstí k Arciděkanskému kostelu Narození Panny Marie hrála kapela Regent, která zahrála – a velmi pěkně – i na večerní zábavě v MKS.

Předtím ještě absolvovali věřící a nejen členové SDH mši svatou, kterou celebroval  Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský. Ten ve svém kázání vycházel z onoho „Svatý Floriáne, oroduj za nás“, kdy rozebral, co to vlastně znamená též pro nás, současníky. Jeho řeč byla srozumitelná i těm, kteří kostel navštěvují jen sporadicky, a byla radost poslouchat tohoto bývalého vojenského kaplana a v současnosti nejvyššího představitele plzeňské diecéze, s jakou chutí a zaujetím promlouvá k zaplněnému kostelu.
Po skončení mše se většina účastníků rozjela do svých domovů a část se přesunula do sálu MKS, kde taneční zábavu zahájilo vystoupení Soptíků, nejmenších hasičů z mateřské školy a doufejme že i pokračovatelů svých starších kolegů.

Petr Ouřada, bývalý profesionální hasič a člen výboru SDH Domažlice, mimo jiné také zakladatel a autor názvu Soptíci, řekl: „Letos jsme měli strach, protože to děláme v den svátku sv. Floriána, jindy to děláme v sobotu. V sobotu jsou na náměstí oslavy osvobození. Když jsem ale viděl délku toho průvodu, asi 200 lidí, byl jsem velice mile překvapený.“
Velitel domažlických dobrovolných hasičů Martin Jurčo jej doplnil: „Tím, že byl všední den, bylo i v ulicích víc lidí, kteří náš průvod sledovali se zájmem. Budeme se rozhodovat, jestli necháme sobotu, anebo pátek, jenomže v ten den mají průvod v Německu, takže nemohli přijet naši partneři.“

Vzhledem k tomu, že průvod je nejen uctěním jejich patrona, ale také významnou prezentací činnosti hasičů, nabízí se pátek jako velmi přijatelná varianta.

Zdeněk Huspek