Změna dopravního režimu v centru Rokycan a blízkém okolí platí od 1. prosince. Ohlasy pomalu narůstají. Na zásadní problémy znovu upozornili hasiči a dopravní policisté. Z Komenského ulice, kde sídlí, je nyní výjezd k zásahům komplikovaný.

„Kvůli novému uspořádání máme prakticky ze stanice jediný možný přikázaný směr výjezdu přes ulici Míru. Okolními jednosměrkami nemůžeme. Jenže v ulici Míru je řada obchodů a skoro pořád se tam vykládá nějaké zboží, takže neprojedeme. Nezbývá než ignorovat zákaz vjezdu či přikázaný směr jíz-dy. Téměř při každém výjezdu jsme tak tlačení do porušování předpisů," konstatoval Jan Hora, velitel rokycan-ské centrální požární stanice HZS. „Pokud jedeme pod majáky a s houkáním, nikdo nás nezastaví. Jenže, pokud by došlo k dopravní nehodě, stačí pomačkané plechy, pro-hrávající je náš řidič. Vezměte si, jak velká auta řídí a jak rychle vzhledem k potřebě zásahu jedou. U nových dopravních značek by stačila dodatkové tabulka s výjimkou pro vozidla integrovaného záchranného systému (IZS)," míní Hora. Ředitel HZS Rokycany Petr Špelina konstatoval, že na problematickou situaci upozorňovali. Tento týden znovu kvůli ní navštívil vedoucího odbo-ru rozvoje města. „Přislíbil mi projednání průjezdu vozidel IZS přes náměstí," dodal. Spolu s velitelem Horou poukázal také na nepromyšlenost parkovacích stání na nároží ulic Komenského a Míru. „S kolosy, s nimiž naši řidiči jedou, musí kvůli stojícím autům složitě několikrát najíždět a manévrovat, což je nejen proti bezpečnosti, ale i záměru rychlé dostupnosti pomoci," dodal Hora.

K novému dopravnímu řešení a uspořádání na Masarykově náměstí a v přilehlých ulicích má podobné výhrady i policie. Navíc se Dopravní inspektorát Policie ČR v Rokycanech vyjadřoval i k projektové dokumentaci. „Z hlediska plynulosti a bezpečnosti silničního provozu k ní vydal nesouhlasné stanovisko. Třeba už jen provedení pěší zóny na náměstí neodpovídá platným technic- kým normám. V daném případě ovšem stanovisko pro město není závazné," uvedla tisková mluvčí Hana Kroftová.

Lidi se ale dohadují i o dal- ším. Třeba jak je to s taxi. „Kamarádka si ho volala a dispečer jí řekl, že musí na Male náměstí, na Masaryko-vo že on nemůže," svěřila se Katrin. „Horší je, že od prosince nesmí na náměstí ani označené auto zdravotně handicapovaného. Když tam budete chtít, tak jedině na placené parkoviště u Žďáru. Jak se ale má odtamtud dostat, kam potřebuje, když nemůže chodit? Navíc parkoviště u Žďáru je zpoplatněné," namítá Václav.

Nová situace se projednávala už na bezpečnostní radě. Dnes, podle informace prvního místostarosty Tomáše Rady, se podněty bude zabývat vedení města.