„Cílem rozsáhlých kontrol je vyhodnocení stavu požární ochrany v areálech únikových her. Lidé musí mít možnost se z místnosti dostat, i když nevyluští rébus. Není to pouze kvůli požáru, nastat může například zdravotní kolaps nebo jiný problém,“ vysvětlil mluvčí hasičů Petr Poncar.

Hasiči kontrolují, zda je zajištěný volný únik osob, dále se zaměřují na volnou průchodnost komunikačních prostor a používání elektrických, plynových a jiných spotřebičů.

Zvláštní důraz se klade na kontrolu zajištění možnosti úniku osob z prostorů konání hry v případě požáru. Kontroly probíhají až do května na území celé České republiky. „V Plzni jsme zahájili kontroly po zpracování potřebných podkladů v tomto týdnu. Budou pokračovat i během příštího týdne,“ dodal Poncar.