Během letošního léta se na Rokycansku totiž zvýšil jeho výskyt. Vosy, komáři a sršni komplikují život mnoha lidem 
v okrese. Co s nimi?
Profesionální hasiči vyjíždí k případům, kdy existuje nebezpečí ohrožení života lidí. Například, když jsou přítomni alergici, malé děti nebo těhotné ženy. Na likvidaci nebezpečného hmyzu existují specializované firmy, které je možné za tímto účelem kontaktovat. Samozřejmě pokud hasiči vyjíždí k případům, kdy hmyz přímo neohrožuje zdraví lidí, může se stát, že na jiném místě mohou v tu dobu chybět. „Doma jsme měli sršně. Manžel je likvidoval sám, ale je to nebezpečné. Raději bych zavolala specializovanou firmu," svěřila se Marcela Beranová z okresního města.
„Operační a informační středisko hasičského záchranného sboru po důkladném zjištění informací od ohlašovatele rozhoduje, zda se jedná o zásah pro jednotku požární ochrany. Velitel zásahu pak na místě události může rozhodnout, že na místě nejde o ohrožení života, takže nemu-sí k likvidaci dojít," uvedla mluvčí HZS Pavla Jakoubková.
Někdy stačí, když „ohrožené osoby" jen zavřou okno a zavolají odbornou firmu. Výraz ohrožené osoby dáváme do uvozovek nikoliv proto, že bychom chtěli problém zlehčovat, ale proto, že s výjimkou osob trpících speciální alergií většině osob skutečné nebezpečí nehrozí.
Hasiči zasahující především na veřejných místech (parky, školy a školky, nemocnice, radnice, centra města, obytné domy). Pokud jde o rodinné domky, doporučujeme zvláště pro tyto horké dny, aby se lidé dostatečně zásobili biolitem a hnízdo postříkali sami ihned po jeho nalezení – bez zbytečného čekání na zásah hasičů. Agresivní, bývají pouze „zemní" vosy. „V případech, kdy nehrozí bezprostřední nebezpečí tedy hasiči odchyt a likvidaci obtížného hmyzu na soukromých pozemcích, v rodinných domech, chatách, chalupách apod. neprovádějí," uzavřela Jakoubková.