Nová dominanta stála téměř 30 milionů korun. „Vznik moderní budovy hasičské zbrojnice představuje událost, která nemá v nedávné historii naší obce obdoby,“ uvedl starosta Hromnice Milan Brož.

Stavební práce začaly v březnu 2022. Z původní hasičárny zůstaly jen přípojky plynu, vodovodu a telefonu. Jinak je vše nové. V přízemí vzniklo zázemí pro dobrovolné hasiče. Jeho součástí je garáž pro dvě velká auta, sklady, šatny, sprchy, klubovna s kuchyňkou a dvě technické místnosti. Přízemí zdobí socha svatého Floriána, patrona hasičů. Nechybí ani šachta na sušení hadic. „Autorka projektu Helena Švecová navrhla na šachtu umístit osvětlené hodiny,“ připomněl za projektanty přestavby Miroslav Jaroš.

Cílem rekonstrukce bylo nejen zlepšit stav budovy, který už byl na hranici životnosti. „Chtěli jsme také vybudovat kvalitní zázemí pro činnost našich hasičů, kteří pomáhají chránit majetky občanů a velmi aktivně se věnují dětem. Máme pět desítek malých hasičů,“ dodal starosta Milan Brož s tím, že obyvatelé obce teď mají možnost scházet se v příjemném prostředí při spolkové činnosti nebo při oslavách různých jubileí. K tomu slouží společenský sál se zázemím a podkroví. Nad garáží vznikla klubovna pro děti a posilovna. Proměnilo se také prostranství před hasičárnou, kde přibyla parkovací místa. Do budoucna tam chce obec umístit ohniště pro společná posezení.

Získat peníze na rekonstrukci nebylo pro obec jednoduché. Zastupitelé se rozhodli zaplatit stavbu z vlastních zdrojů. „Přes všechny potíže se podařilo získat finanční podporu 2 miliony korun od Místní akční skupiny Světovina a podat žádost o dotaci z Operačního programu životní prostředí ve výši 7 milionů korun,“ upřesnil Milan Brož.