Darovací smlouva na kostel Nejsvětější Trojice se zvoničkou, okolní zdí i pozemkem byla podepsaná a právního účinku nabyla 20. prosince loňského roku. „Zápis do katastru se uskutečnil letos, a to 16. ledna. Břemeno vymezené církví je akceptované," uvedla starostka Marie Pflégrová.

Část zastupitelů nejdříve považovala jeho včlenění do smlouvy za zbytečné. Nelíbila se jim vidina nějaké povinnosti. „Stejně bychom konání církevních obřadů umožnili," zastávali názor. Jenže církev o pojistku stála. Nakonec je vše zaknihované i s břemenem. „Pokud občané z místa a okolí projeví zájem o konání nějakého církevního obřadu, chceme jim vyhovět," uvedl k záležitosti farář Dariusz Gebala.

Zatím je ale svatostánek ve špatném stavu, dokonce je vedený v havarijním programu Ministerstva kultury ČR. Tím však vznikla možnost čerpat peníze na jeho záchranu. Díky tomu se, počínaje rokem 2010, už čtyřikrát podařilo získat prostředky na restaurování střechy. Do stavby tudy zatékalo a devastace byla už značná. Vloni přišla na řadu jižní část. Protože se však poškození krovů a pozednice oproti předpokladu ukázalo větší, celý záměr se zrealizovat nepodařilo. „Upřednostnili jsme výměnu poškozeného dřeva za nové," uvedla tehdy Jana Cinkeová. Konstrukce ve finále pouze překryla lepenkou.

Dokončení ve středečním vydání Rokycanského deníku.