Zahajovací konferenci projektu Systematická inkluze společná cesta k úspěchu se koná v holoubkovské malotřídce zítra. Od osmi do šestnácti hodin je spojena se Dnem otevřených dveří.

Inkluze. Dnes tolik přetřásaný termín se vztahem ke vzdělávání si lze vyložit různými pojmy. V matematice jde o vztah mezi množinami, ovšem veřejnosti je určitě bližší zahrnutí nebo přijetí do nějakého celku! Projekt zavádí mechanismy přímé podpory a poradenství ve vzdělávání žáků ze sociálně a ekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí. Právě v Holoubkově s tím mají dost zkušeností. Jednak díky finanční podpoře evropských fondů a dalším faktorem je obrovské nadšení učitelů i asistentů. Troufli si tudíž na konferenci s názvem Interim. „Od 8 do 12.30 se zájemci podívají na ´inkluzivně´ vedenou vyučovací hodinu. Poté hosty seznámíme s fungováním inkluzivní školy a představíme netradiční aktivity v hodinách. Vyvrcholením bude prezentace projektu, na níž navazujeme diskusí," uvedla k programu ředitelka ZŠ a MŠ Iveta Vodičková.

Na Rokycansku se do projektu zapojili i sousedé. Přesněji školy v Mýtě a Kařezu. Také pro jejich pedagogy byl v polovině listopadu určený workshop o spolupráci se sociálními službami. Zúčastnilo se ho 25 učitelů, kteří se setkali a besedovali s lektorkou regionálního střediska Diakonie ČCE Marie Linkovou. Po prestižní středeční akci je na prosince přichystaný kulatý stůl pro pedagogické pracovníky se zaměřením na multidisciplinární spolupráci.