Pro úspěšný a sebevědomý start do školních let pro ně připravili schůzky, na kterých se budou nenásilnou formou pomocí nejrůznějších her a soutěží, učit správně vyslovovat slova, která jsou pro děti problematická. „Rozhodli jsme se tak z důvodu vzrůstajícího počtu dětí, kteří ještě nemají správné logopedické návyky a některá slova nebo slabiky jim dělají problémy," informovala učitelka druhé třídy mateřinky Jana Šnajdrová.

„Už máme za sebou první ze společných akcí s rodiči, a to úvodní seznamovací vycházka, která se nesla v duchu logopedie. Během vycházky děti, i za pomoci rodičů, plnily na několika lesních stanovištích úkoly, zaměřené na logopedickou prevenci, a nutno říct, že jsme si všichni užili příjemné atmosféry a spousty zábavy," doplnila Šnajdrová.

Více v pondělním vydání Rokycanského deníku.