Festival Pilsen Pride je podle organizátorů oslavou zažitého a přežitého, ale také upomínkou, že stále žijeme ve světě, který nedává stejná práva všem. „Pilsen Pride se snaží o ‚vytažení‘ závažných sociálních témat týkajících se LGBTQ+ komunity mimo hlavní město, čímž se snaží narušit zažité stereotypy občanů konzervativnějších měst, jako je Plzeň,“ uvedl za pořadatele Miroslav Zezula. Během festivalu čekají návštěvníky přednášky, workshopy, filmy a zajímavé diskuze, které otevírají sociálně závažná témata týkající se nejen LGBTQ+ komunity. V rámci programu bude představena činnost organizací, jejichž ústředním zájmem je rovnoprávnost všech lidí bez ohledu na sexuální orientaci nebo identitu. Cílem festivalu je ukázat, čeho komunita dosáhla.

Samotný průvod pak povede od Mlýnské strouhy do Papírny. V Šafaříkových sadech na ně bude čekat Česká Plzeň. Jedná se o politické uskupení Dělnické strany sociální spravedlnosti, Bloku pro islámu, zástupců Národní demokracie a nestraníků. Protestovat budou zejména proti pedofilii a zoofilii, kterou podle předsedy hnutí Jiřího Štěpánka spatřují u členů LGBTQ+ komunity. „Homosexualitu a podobné věci považuji za úchylku. Jedná se o ohrožení tradiční rodiny, řízené bruselskou neomarxistickou centrálou,“ rozvádí dále Štěpánek.

Jedna z organizátorek festivalu Andrea Luková ale popisuje festival jako prostor, který oslavuje lidi, kteří nezapadají do celospolečenské normy. Ať už jsou to gayové, lesby, trans lidé či jiní. Rozhodně se ale nejedná o podporu pedofilie a zoofilie.

Jiří Šolc