V roce 2000 se začala psát historie staročeských májů v Hrádku. Sobotní 15. ročník se opět vydařil. Nejen díky vystoupení bezmála padesáti krojovaných tanečníků ( a také osmičky nesmlouvavých policajtů), ale zásluhu na lesku akce mají i obyvatelé města. Před desátou hodinou jich několik set zaplnilo náměstí, aby sledovali klasickou Českou besedu za doprovodu místní kapely! Následoval maraton zastávek v rodinných domech a až v podvečer byla odtajněna májovnice. „Stane se jí dívka, v jejíž rodině se vybere nejvíce," zdůraznila organizátorka Vlasta Vasková.

Účastníci začali s nácviky v březnu. Někteří absolvují máje pravidelně, takže při trénincích jen oprášili kroky a přesuny. Po páteční generálce chlapci rozvezli opentlené májky (bylo jich přes devadesát) po Hrádku a zbývalo vyzdobit komunikace. Část nápisů nemilosrdně smyl prudký noční déšť, ale sobotní budíček ve čtyři hodiny přispěl k obnově fragmentů.