Hrádečtí nechtěli čekat na to, až se zima zeptá, a tak se s předstihem rozhodli pro rekonstrukce tří dosluhujících kotelen.

Největší z nich, nacházející se v Domě s pečovatelskou službou (DPS), čekala úprava nejrozsáhlejší. „Vytápění bylo zastaralé, sloužilo přes dvacet let. Navíc už přestalo vyhovovat. Nově jsme se rozhodli pro kondenzační kotle," informoval starosta Jaroslav Perlík. Rekonstrukce, i s daní, byla spočítaná na 703 673 Kč. Obnos neplatí Hrádek celý. „Dvě stě tisíc jsme získali od kraje, z krizového fondu hejtmana," doplnil Perlík. Zhotovitel byl vybraný ve veřejné soutěži a prací se tím ujala jihočeská firma.

Další dvě kotelny, které rovněž čekalo léčení, vytápějí Dům dětí a mládeže (DDM) Hrádku a hasičskou zbrojnici SDH. „Obě byly v podobném stavu jako už zmiňovaná kotelna v DPS. To znamená, že měly odsloužených dvacet let a jejich stav už nebyl dobrý. Nedalo se čekat, až vypoví úplně. Kromě toho měly vysokou spotřebu," zdůraznil starosta. I v těchto dvou případech původní kotle nahradily kondenzační, po-dle starosty s nižší spotřebou paliva a energie, ale při-tom s vyšším výkonem. „Co se týče DDM, změna nás přišla na 241 830, bráno i s DPH, ve zbrojnici 182 718 korun. Výdaj je opět uvedený s daní," sdělil Perlík.

V daných případech si ale město nemohlo vypomoci žádným příspěvkem, dotační tituly pro tento účel nebyly vypsané. „Akce se ale pořád vzhledem k úsporám, které přinesou rentují. Předpoklad potvrzují i jiné zkušenosti. Například jen díky zateplení ve škole jsme za první rok ušetřili čtyři sta tisíc. Vklad se vrací," dodal starosta.

V prvních listopadových dnech se počítá s úplným dokončením prací. Lidé ale zimou netrpí. Už dva týdny se topí. Kotelny byly předané do zkušebního provozu.