Letošní rok byl pro železárny v Hrádku plný turbulencí. Společnost byla obrazně řečeno nahoře i dole. Všechny problémy ale firma ustála a drží se na trhu.
„Na rozdíl od jiných evropských oceláren masivnější propouštění nebo dokonce uzavření hrádeckého závodu v dohledném horizontu snad nehrozí. Společnost letos několik dlouhých měsíců bolestivě pociťovala celosvětovou krizi v tomto resortu," konstatoval tiskový mluvčí Miroslav Slaný. „Nízké ceny ropy, které způsobily dramatický pokles poptávky po trubkách ze strany ropného průmyslu či hospodářská embarga na různé oblasti, které jsou odbytištěm pro produkci železáren. Dále rozdílná hospodářská politika jednotlivých států s odlišnými, cla, dumpingem a především dovoz levné čínské oceli, která zaplavila světový ocelářský trh. To vše hrádecký podnik silně negativně ovlivnilo," vysvětlil Slaný příčiny kotrmelců.

Pokles zakázek byl znát. Ocelárna byla nucená přejít z původního čtyřsměnného provozu na třísměnný a propustit deset zaměstnanců. Nepřetržitá výroba jela jen kampaňovitě podle aktuální zakázkové náplně. Dostavily se problémy s nedostatkem hotovostí na účtech, se kterými se železárny potýkaly několik měsíců po sobě. Opakovaně docházelo ke zpožďování výplat, podnik pravidelně vyplácel pouze zálohy a mzdy dorovnával s nepříjemným zpožděním.
Když bylo nejhůře, sáhl majitel železáren Zdeněk Zemek do vlastní kapsy, aby podnik udržel a zachoval pracovní místa. Vzal si úvěr nikoliv na podnik, ale sám na sebe a z něho železárny vyplácely zaměstnancům výplaty. Úroky z úvěru pak nenesl podnik, ale sám Zemek.

Objevily se také fámy, že podnik rozprodává svůj majetek, nebo že je dokonce celý na prodej. Tuto možnost majitelé do budoucna nevyloučili.
„V říjnu se výroba opět rozjela na plné obrátky a byla zavedená čtvrtá směna a nepřetržitý čtyřiadvacetihodinový provoz. Zaměstnanci také dostali mírně přidáno, když byl zavedený bonus ke mzdě za každou odpracovanou směnu," uvedl Slaný. Kromě toho v závěru roku podnik investoval do své modernizace a uvedl do provozu několik nových zařízení. Rozjela se poloautomatická bruska s pojezdem a obracečem, kterou vyrobili vlastní hrádečtí strojaři.
Právě v těchto dnech se chystá zkušební provoz nové technologie pro intenzifikaci procesu tavby," uzavřel.